İşlem

Elde Etme

Adipoz kök hücreler, sağlıklı donörlerden karın-basen bölgelerinden (lokal anestezi altında- liposuction yöntemi ile),
büyük miktarlarda erişkin yağ kök hücreleri otolog olarak yağ dokusundan elde edilmektedir.

Santrifüj Sistemi

Toplanan yağ doku aspiratının santrifüj işlemiyle ayrıştırılıp yoğunlaştırılması bir çok avantaja sahiptir. Geleneksel
ayrıştırma yöntemine lipidleri ve fazla sıvıları etkili bir şekilde temizlemez ve düşük kaliteli bir greft oluşturabilir.
Bunun aksine, sistem, kirletici lipitleri, yağları ve infranatant sıvıyı net bir şekilde emer ve hastaya gönderilmek üzere
hazır, temiz, konsantre bir yağ dokusu grefti sağlar.
Ayırıcı lipid bariyer sayesinde yağları ve lipitleri izole eder. Enflamatuar lipidleri ve yağları son konsantre yağ dokusu
preparasyonundan izole etmek için ayırıcı bir spreader içerir.

Aşırı Infrantant Sıvının Uzaklaştırılması

Bir greft örneğindeki aşırı infrantant sıvı bir prosedür için doğru greft hacmini tahmin etmeyi zorlaştırır, Çünkü bu sıvı
vücut tarafından emilir.Rezorpsiyonu hesaba katmak için, doktorlar tipik olarak tedavi bölgesini lipoaspirat ile aşırı
doldurur, bu da şişkinliğin artmasına ve istenmeyen bir başlangıç estetik sonucuna neden olur. Aşırı sıvının
uzaklaştırılması, aşırı doldurma ihtiyacını en aza indirebilir ve daha öngörülebilir bir estetik sonuç sunabilir.

Fazla Yağ ve Lipidlerin Uzaklaştırılması

Lipoaspiratta Bulunan yağlar,lipitler ve hücresel döküntüler greft iyileşmesini uzatan ve greftin kendisinin Hücresel
bileşenleri için toksik olabilen inflamatuar bir yanıt a neden olabilir.Bu materyallerin Çıkarılması greftin hayatta
kalmasını-aktifliğini arttırabilir.

Spreader ‘dan Geçirme

Konsantre edilmiş yağ dokusunun mekanik aktivasyonunu arttırmak için filtreleme işlemi yapılır. Mekanik etki
bölünebilmeyi, farklılaşmayı ve töropetik etkiyi arttırır. Filtreden geçirilmiş yağ doku , filtresiz yönteme göre 10 kat
daha fazla kök hücre içerir.


Mekanik yöntemlerle elde edilen yağ doku konsantrasyonlarının

  1. Hücre canlılığı ve sayısı
  2. Hücre proliferasyonu
  3. Yara iyileşmesi (migrasyon), hücre yenilenmesi
  4. Gerçek zamanlı PCR ile gen ekspresyon analizi


Diğer yöntemlere göre daha fazladır.


Mekanik uyarım(filtreden geçirme, hidrostatik basınç, sıkıştırma, çekip bırakma) yağ doku kaynaklı kök hücrelerin yağ
doku hücrelerine dönüşümünü engeller iken, kıkırdak , tendon, kemik, kas vb hücrelere dönüşümünü artırmaktadır.

Enjeksiyon

İşlem sonrası elde edilen Yüksek konsantrasyona sahip adipoz kaynaklı mezankimal kök hücreler hastanın hasarlı
bölgesine uygulanır.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish